IDROOF:หลังคา,หลังคาชิงเกิ้ล,หลังคาไม้, หลังคาไม้ซีดาร์, ไม้อัด OSB, OSB, plywood
 
 

ภาพบรรยากาศออกบูธ ในงานสถาปนิก ที่สมุย ปลายปี 49 ที่ผ่านมา

เมื่อประมารปลายปี '49 ที่ผ่านมานี้ ทางบริษัทไอดรูฟ ได้ไปออกบูธงานสถาปนิก ณ โรงแรมปาล์มบีท ที่สมุย เป็นเวลา 3 วัน สำหรับผลตอบรับในครั้งนั้น แม้ว่าผู้คนจะมาเที่ยวชมงานจำนวนไม่มากเท่ากับการออกบูธที่กรุงเทพเลย แต่เราค่อนข้า้งได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายโดยตรงเลยทีเดียวครับ เรียกว่า "น้อยแต่ได้คุณภาพครับ" อันเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงดงามทางธรรมชาติ มากมาย และหลากหลาย ทำให้งานโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้ว และกำลังจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้ เร่งแข่งขันทางด้านสถาปัตยกรรม และบริการ เป็นอย่างมาก ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่ จึงล้วนเป็นผู้รับเหมา สถาปนิก หรือกระทั่งเจ้าของโครงการเอง ซึ่งก็ถือว่าการออกบูํธในครั้งนี้ เราประสบความสำเร็จมากครับ

 

IDROOF:หลังคา,หลังคาชิงเกิ้ล,หลังคาไม้, หลังคาไม้ซีดาร์, ไม้อัด OSB, OSB, plywood
IDROOF:หลังคา,หลังคาชิงเกิ้ล,หลังคาไม้, หลังคาไม้ซีดาร์, ไม้อัด OSB, OSB, plywood
 
หมายเหตุ  บทความเป็นลิขสิทธ์ของบริษัทไอดีรูฟครับ www.idroof.com